Inzet spoorhoogwerkers voor werkzaamheden aan viaduct

Eind 2014 heeft BSE Ymond haar 3 rail platforms een weekend verhuurt aan een aannemer die werkzaamheden bij een spoorviaduct onder de A20 moest verrichten. De werkzaamheden dienden in een zeer kort tijdsbestek (een buitendienststelling) uitgevoerd te worden aangezien het spoortraject tussen Gouda en Rotterdam één van de drukst bereden sporen van Nederland is. Mede dankzij de inzet van de BSE railplatformen, waren de werkzaamheden ruim binnen de gestelde tijd afgerond.

De werkzaamheden betroffen het aanbrengen van borgplaten en een epoxy hars in het plafond het viaduct (A20 ring Rotterdam) wat over een dubbele spoorlijn heen ligt. De werkzaamheden waren nodig om te voorkomen dat de betondelen van het viaduct bij elkaar getrokken zouden worden onder belasting van de geluidsschermen die aan de rand van de snelweg staan. De werkzaamheden dienden binnen de buitendienststelling van het spoor van ca. 35 uur van vrijdag avond tot zondag ochtend uitgevoerd te worden. Door de zeer beperkte tijdsinterval moesten de werkzaamheden zeer snel en doeltreffend uitgevoerd worden.

De BSE Railplatformen vervulden hierin en cruciale rol door hun zeer grote werkplatformen (70 m^2!! per stuk) en zeer grote hefcapaciteit. Hierdoor konden 3 ploegen van in totaal 8 personen met hun mengers, betonhamers, epoxy hars en diesel aggregaat tegelijkertijd op drie plaatsen hun werk verrichten boven het spoor. Indien de werkzaamheden met traditionele telescoophoogwerkers waren uitgevoerd, dan had dit zeker veel meer tijd gekost. Mede dankzij de BSE rail platformen waren de werkzaamheden ruim binnen de tijd klaar!

Zowel de opdrachtgever, aannemer en spoorbeheerder waren zeer blij met het eindresultaat. De werkzaamheden zijn goed en binnen de beschikbare tijd uitgevoerd. Te vaak nog lopen dergelijke projecten op het spoor gedurende korte buitendienst stellingen uit, waardoor de opdrachtnemer zeer hoge boetes moet betalen. Door onder meer het inhuren van de BSE Railplatformen kunnen deze boetes vermeden worden!

20141022_145706-495x400-5737979

20141025_054450-495x400-6021995

20141025_110322-495x400-1102756