Keuring hoogwerker essentieel voor persoonlijke veiligheid

Waarom is een correcte keuring van hoogwerkers essentieel voor uw veiligheid en bedrijfsvoering? Wij keuren al sinds onze oprichting in 1996 verschillende soorten hoogwerkers en zien toch vaak nog twijfel bij gebruikers over het nut en de noodzaak van een goed uitgevoerde, erkende keuring. Wij leggen onze klanten daarom in dit blog graag uit waarom een goede keuring niet alleen essentieel is voor persoonlijke veiligheid, maar ook voor uw bedrijfsvoering. In dit artikel gaan we daarom dieper in op het belang van de periodieke keuring voor de persoonlijke veiligheid van medewerkers op de hoogwerker en wat de grote gevolgen kunnen zijn van een onjuist uitgevoerde keuring.

Wat houdt de keuring van uw hoogwerker in?

Een keuring van uw hoogwerker wordt in de basis gevormd door een visuele inspectie van alle onderdelen van uw hoogwerker. Slijtage is hierbij de aanwijzing dat een onderdeel van de hoogwerker direct of op korte termijn toe is aan onderhoud of reparatie, om de hoogwerker veilig te blijven gebruiken.

Naast de visuele keuring van de machine worden ook een aantal documenten bestudeerd, namelijk:

  • De CE-verklaring
  • Het vluchtdiagram
  • De handleiding van de machine

De CE-verklaring is een verklaring dat de hoogwerker is gebouwd volgens de Europese Machinerichtlijn en volgens de normen die gelden voor een hoogwerker. Het vluchtdiagram moet gewaarmerkt zijn met een stempel en de handtekening van de fabrikant of de verantwoordelijke partij. Met de verantwoordelijke partij bedoelen wij de persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor de bij deze machine opgestelde vluchtdiagram. Naast de fabrikant kan dat bijvoorbeeld een importeur, dealer of ombouwer zijn. De handleiding moet up to date zijn, wanneer er aanpassingen (modificaties) zijn doorgevoerd aan de machine moeten deze dus ook doorgevoerd worden in de handleiding.

Persoonlijke veiligheid staat centraal bij keuring hoogwerker

Persoonlijke veiligheid en het voorkomen van gevaarlijke situaties is het belangrijkste doel van een periodieke keuring van uw hoogwerker. Het werken op hoogte brengt risico’s en verantwoordelijkheden met zich mee. De gevolgen van een ongeluk met een hoogwerker zijn niet te overzien, daarin staat natuurlijk persoonlijk leed voor de betrokkenen voorop. Maar ook psychologische en financiële gevolgen voor werkgevers kunnen verstrekkend zijn.

De verantwoordelijkheid van een werkgever is het voorzien in deugdelijke en veilige werkmiddelen. Een hoogwerkers is ook een werkmiddel. De periodieke keuring geeft de werkgever een stuk zekerheid dat de werkmiddelen aan de gestelde veiligheidseisen voldoen. Dit sluit natuurlijk nooit alle risico’s uit maar reduceert deze wel tot een minimum. Met een goed uitgevoerde keuring wordt slijtage tijdig vastgesteld en met reparatie of onderhoud verholpen.

Volgens de huidige wetgeving moet een hoogwerker minimaal één keer per jaar gekeurd worden om in gebruik te mogen blijven. Bij een continue bedrijfsduur of werkzaamheden in zware omstandigheden slijten de materialen en onderdelen van de hoogwerker eerder. Daarom adviseren wij om hoogwerkers die constant in bedrijf zijn en, of in zware omstandigheden ingezet worden twee, drie of zelfs vier keer per jaar te keuren.

Investering keuring ten opzichte van veiligheidsrisico hoogwerker

Wij zien vaak dat mensen opzien tegen de kosten van een keuring en zelfs voor de kosten van een eventuele reparatie of onderhoudsbeurt. Dit terwijl de investering van een gekeurde en goed onderhouden machine niet in verhouding staat tot het veiligheidsrisico van een hoogwerker, die aanzienlijk toeneemt bij slecht onderhoud of een gebrekkige keuring.

We nemen een telescoophoogwerker als voorbeeld uit de praktijk. De telescoophoogwerker bestaat uit één of meerdere mastdelen die kunnen uitschuiven. Het in- en uitschuiven van de mastdelen kan worden aangedreven door een ketting. Enkele maanden voor de keuringsdatum blijkt er een knik in de ketting te zitten, waarop wij adviseren de knik te laten repareren en aangeven dat de hoogwerker in deze staat niet door de keuring komt. De eigenaar van de hoogwerker ziet op tegen de kosten voor reparatie en besluit deze uit te stellen.

Drie maanden later komt de machine voor de jaarlijkse keuring en is de knik nog steeds aanwezig. De telescoophoogwerker komt hierdoor niet door de keuring en moet gerepareerd worden. Bij het demonteren van de ketting bleek inderdaad vervorming in de schakels. Ook bleek dat er meerdere pennen van de ketting waren ingesleten. Dat is het begin van zeer serieuze problemen, namelijk het falen van de ketting. Als één ketting breekt terwijl de andere verzwakt is, heb je geen back-up. De mast kan in elkaar klappen met alle gevolgen van dien.

We hebben een deel van de ketting vervangen, waarna de telescoophoogwerker weer veilig ingezet kon worden en weer een jaar gekeurd is. Al met al kostte de keuring en reparatie van deze hoogwerker 1500 euro, een relatief kleine investering in vergelijking met de grote risico’s van een ondeugdelijk mechanisme.

Heeft u vragen over de keuring van uw hoogwerker? Neem contact met ons op, dan bespreken we uw vragen en de mogelijkheden graag met u.