Goed keuren van hoogwerkers vraagt om expertise

Wat houdt het goed keuren van een hoogwerker in? Hoogwerkers zijn machines met specifieke kenmerken waardoor zij geschikt zijn voor bijzondere werkzaamheden op hoogte, soms op zwaar terrein. De specifieke kenmerken van hoogwerkers vragen om expertise voor een gedegen keuring. In dit blog gaan we daarom dieper in op de periodieke keuring van hoogwerkers en waarom uitvoering door een specialist essentieel is voor veilig gebruik van hoogwerkers.

Periodieke keuring hoogwerkers

De keuring van een hoogwerker bestaat in de basis uit een visuele inspectie van de machine en de bijbehorende papieren. Wij meten de slijtage om te bepalen op welke termijn de hoogwerker toe is aan onderhoud of reparatie, om de hoogwerker veilig te kunnen gebruiken.

Tot de papieren van de hoogwerker behoren:

  • De CE-verklaring
  • Het vluchtdiagram, gewaarmerkt met een stempel en handtekening van de fabrikant of verantwoordelijke
  • De handleiding van de machine, up to date naar de laatste aanpassingen

Daarnaast kijken wij naar het hoogwerkerboek, waar alle technische gegevens, de keuringen en de laatste keuringsrapporten geregistreerd staan.

Extra aandacht voor slijtageonderdelen tijdens keuring van hoogwerker

Tijdens een keuring worden alle onderdelen gecontroleerd, maar enkele onderdelen vragen extra aandacht:

  • Het scharenpakket
  • De cilinders
  • Het nivelleerframe

Dit zijn de belangrijkste onderdelen tijdens een keuring omdat zij essentieel zijn voor de veiligheid op de hoogwerker en omdat deze bewegende onderdelen gevoeliger zijn voor slijtage.

Naast de visuele keuring van de machine zijn wij van mening dat een goede keuringsinstantie op basis van kennis en ervaring ook op de hoogte is van inwendige aspecten van de machine. Wanneer wij een machine keuren zullen wij daarom op basis van ervaring met soortgelijke machines, machinehistorie en gebruiksgegevens ook bepaalde inwendige slijtage onderzoeken door delen van de machine te demonteren. Hierdoor kunnen we op tijd de inwendige slijtage constateren en met onderhoud eventuele gevaarlijke situaties voorkomen. Een bedrijf dat niet gespecialiseerd is in een bepaald segment hoogwerkers ontbeert de juiste kennis.

Keuring door erkende keuringsinstantie of fabrikant

Wij raden iedere eigenaar en/of gebruiker van hoogwerkers aan de machine te laten keuren door een erkende keuringsinstantie of de fabrikant van de machine. “Goedkeuren” of “goed keuren” is wat ons betreft een wereld van verschil in zowel de veiligheid als inzetbaarheid van hoogwerkers, omdat hoogwerkers zeer specifieke eigenschappen kennen.

De fabrikant van de hoogwerker is volledig op de hoogte van alle ins-en-outs van de machine en kan daardoor alle kenmerken van de machine in acht nemen bij de keuring. Erkende keurinstanties beschikken ook over de benodigde kennis en ervaring om tijdens de keuring rekening te houden met deze specifieke kenmerken. Wordt de keuring niet uitgevoerd door de fabrikant of een erkende keuringsinstantie ontstaat het risico van een onveilige keuringscyclus en onveilige situatie.

Protocollen leidend in constructie en onderhoud van hoogwerkers

Bij inspectie, onderhoud en reparatie aan hoogwerkers is het volgen van protocollen essentieel voor de veiligheid. Dat betekent dat de vluchtdiagram, de CE-verklaring, stabiliteitsberekening, risico analyse en handleiding conform de constructie en machinerichtlijnen (EN 280) opgesteld moeten worden. Blijkt uit de inspectie of tijdens het onderhoud dat er onderhoud of misschien zelfs vervanging van een onderdeel nodig is? Dan zijn de protocollen leidend en moeten alle documenten correct aangepast worden.

Wij zien regelmatig hoogwerkers die gekeurd zijn door bijvoorbeeld landbouwmechanisatiebedrijven. Maar deze bedrijven zijn gespecialiseerd in andere machines, waardoor zij meestal niet de juiste kennis over hoogwerkers in huis hebben. In de praktijk kan dit betekenen dat de machine wel goedgekeurd worden maar niet goed gekeurd wordt en dat eventuele werkzaamheden aan de machine niet conform de veiligheidseisen worden uitgevoerd. De staat van onderhoud is hierdoor op papier misschien wel voldoende, maar in de praktijk niet. Bij een volgende keuring wordt uitgegaan van eerdere keuringsrapporten en zo kan er een cyclus van onveiligheid en inferieure kwaliteit ontstaan.

Laat uw hoogwerker daarom altijd keuren door de fabrikant, dealer, specialistische onderhoudspartner of een gecertificeerd keuringsbedrijf. Zo bent u zeker van een goed gekeurde hoogwerker.

Wilt u meer informatie over het keuren van hoogwerkers? Neem contact met ons op, dan gaan wij in op uw persoonlijke vragen.