Cursus & opleiding

Cursus ‘veilig werken met hoogwerkers in de praktijk’

Voor het veilig gebruik van de hoogwerker is goede instructie van de bedieningsmensen zeer belangrijk en verplicht. Daarom hebben wij voor het opleiden van uw personeel een speciale cursus ‘Veilig werken met hoogwerkers in de praktijk’ ontwikkeld. De cursus is voortgekomen uit 30 jaar ervaring in de bouw, ontwikkeling, gebruik en onderhoud/reparatie van vele soorten hoogwerkers. Onze expertise wordt hierdoor ook gevraagd bij ongevallen met hoogwerkers. Deze kennis is verwerkt in de unieke cursus. De praktijkgerichte cursus kan op locatie worden gegeven en kan volledig op maat worden gemaakt voor het type hoogwerker waar mee gewerkt wordt. Naast algemene zaken m.b.t. het veilig werken met een hoogwerker wordt ook gekeken naar de specifieke gevaren die gelden voor de betreffende werknemers. Op deze manier komt er een nuttige interactie tot stand tussen cursisten en opleider, waardoor er een nieuwe bewustzijn voor veilig werken met een hoogwerker ontstaat. Deze unieke manier van interactief lesgeven is uniek in de markt en wordt als zeer prettig ervaren door cursisten en opleiders.

Voor de meeste typen hoogwerkers kan, afhankelijk van de grootte van de groep, het volledige programma worden afgewerkt in één dag. Stilstand voor uw machines en improductieve uren voor uw personeel zijn op deze manier geminimaliseerd. De cursus bestaat uit drie delen; een deel theorie, een deel praktijk en aansluitend een examen. Het praktijkgedeelte wordt bij voorkeur op onze eigen locatie afgewerkt. Hier kan dan met een aantal verschillende typen hoogwerkers geoefend worden. Zijn er al hoogwerkers binnen uw bedrijf aanwezig dan kan indien gewenst het praktijkgedeelte ook op locatie worden gegeven. In deze cursus komen onder meer aan de orde:

  • Soorten hoogwerkers
  • ARBO wetgeving
  • Constructie van de hoogwerker
  • Veiligheidssystemen en componenten
  • Bedieningsinstructies
  • Opschriften en pictogrammen
  • Wat te doen bij een ongeval
  • Omgaan met arbeidsinspectie
  • Noodprocedures
  • Dagelijks onderhoud

certificaat-9517505Als werkgever bent u verplicht om uw personeel instructie te geven m.b.t. uw voertuigen en machines waar zij mee werken. Een door ons verzorgde cursus neemt u deze taak uit handen en stelt uw personeel in staat om veilig met een hoogwerker om te gaan. Vast onderdeel van de cursus is ook het benodigde dagelijkse onderhoud aan de machine. Door uw personeel beter inzicht te geven in het benodigde onderhoud, kunnen veelal dure reparaties door achterstallig onderhoud/schades door verkeerd onderhoud worden vermeden.

Na het succesvol volbrengen van onze cursus ontvangt de cursist een certificaat en pas die vijf jaar geldig zijn. Neem contact met ons op of kom langs voor een vrijblijvend gesprek. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer +31(0)251-249704 of via info@bseymond.nl. U kunt ook het contactformulier gebruiken, voor het aanvragen van een offerte voor een cursus voor uw personeel.